Information kring värmesystemet

Brf Insteget är anslutet till fjärrvärmenätet och lägenheterna värms genom att varmvatten cirkulerar i systemet och avger värme genom elementen. Systemet ställs in på att avge en viss temperatur.

I elementen finns en termostat som ska känna av temperaturen i rummet. Om det är varmare än angiven temperatur så ”stryper” elementet tillförseln av varmvatten för att elementet inte ska avge lika mycket värme.

Om det är svalare i rummet kommer elementet släppa på mer varmvatten så att elementet avger mer värme. Det kan därför vara så att när du vrider upp elementet på max så blir inte elementet skållhett.

Det kan ibland komma in luft i systemet som gör att varmvattnet inte får plats och då avger inte elementet lika mycket värme som det ska. Det är upp till lägenhetsinnehavaren att med jämna mellanrum lufta sina element.

Så här luftar du dina element

1 element

Om elementets övre del är svalare än den nedre har du sannolikt luft i systemet. Känn efter med handen. Luften kan också göra så att det börjar låta i elementet.

För att kunna släppa ut luften behöver du en elementnyckel. Om du inte har någon går det att köpa en sådan på ett byggvaruhus. Ett tips är att köpa en så kallad multinyckel som passar till de flesta ventiler.

2 element

Innan du öppnar ventilen, sätt en mugg eller handduk under. Skruva försiktigt tills det börjar pysa ut luft. När det börjar rinna ut vatten är det dags att skruva åt ventilen igen (Om det inte finns luf i elementet kommer det vatten direkt). Kontrollera att den håller tätt, men dra inte igen för hårt.

3 element