Styrelsen

E-post: brfinsteget@gmail.com

Du kan även lägga meddelanden i den vita brevlådan vid anslagstavlan i port 90 eller 92.

Fel i fastigheten – Tvättstuga, port, dörr mm.

Kontakta Fastighetsskötsel AB

Telefon: 08-13 36 10 (vardagar 08.00-12.00)
E-post: fel@fastighetsskotsel.se

Du kan också kontakta styrelsen

E-post: brfinsteget@gmail.com

När du har gjort din felanmälan gällande fel i gemensamma utrymmen kan det vara bra att sätta upp en lapp på anslagstavlan om att felanmälan är gjord som en information till dina grannar.

Felanmälan jour – ärenden av akut karaktär

Telefon: 08-657 77 22 (dygnet runt)

OBS! Är felet du anmäler verkligen akut? Föreningen får extra kostnader vid akut felavhjälpning.

Fel i din lägenhet

Kontakta Fastighetsskötsel AB

Telefonnummer: 08-13 36 10 (vardagar 08.00-12.00)

E-post: fel@fastighetsskotsel.se

Observera att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för fel på sin enskilda lägenhet. Det går bra att kontakta Fastighetsskötsel, men om felet inte täcks av föreningens ansvar debiteras bostadsrättsinnehavaren för arbetskostnaden.

Är du osäker på vad du respektive föreningen ansvarar för kan du få vägledning genom att titta på sidan Underhållsansvar.

Avgifter och avier

Kontakta HSB Södertörn

E-post: info.sodertorn@hsb.se

På HSB Portalen (www.hsbportalen.se) har du möjlighet att se dina avier mm.

Parkeringsplatser och tillstånd utomhus

Kontakta HSB Södertörn

E-post: info.sodertorn@hsb.se

Felparkerade bilar utomhus

Kontakta APCOA PARKING

Telefon: 0771-40 10 20

Uppge adress, ditt telefonnummer och vad ärendet gäller, t.ex. om någon har parkerat på din plats.

Garage

Kontakta ALM Equity

E-post: info@almequity.se
Telefon: 08-562 303 00

Fel på hiss

Kontakta KONE

Telefon: 020-72 20 20 (Dygnet runt)