INFORMATION OM AVGIFTSHÖJNING 2022 

Sedan föreningen bildades fram till idag har föreningen haft samma avgiftsnivå. Efter att ha gått igenom budgeten för år 2022 har styrelsen beslutat att göra en mindre avgiftshöjning med 2%. Föreningen har en god ekonomi och avgiftshöjningen ger förutsättningar för föreningen att även framöver ha en fortsatt god ekonomi. 

Höjning genomförs för att täcka de löpande kostnader som föreningen har för till exempel städning, sophämtning, vatten, värme, ekonomisk förvaltning och fastighetsskötsel. 

För dig som nu har en månadsavgift på 2000:- innebär det en höjning med 40:-. Din nya avgift kommer att börja gälla från 1 januari 2022. 

NYA CYKELSTÄLL & CYKELRENSNING
Föreningen har investerat i nya cykelställ i garaget och tittar på möjlighet till att installera ytterligare ställ på utsidan av huset till våren. 

Cykelrensning kommer att genomföras i slutet av januari, alla cyklar kommer märks upp och de som fortfarande har märkningen kvar den 31 januari kommer att forslas bort och omhändertas för återbruk. Det kommer alltså inte gå att få tillbaka sin cykel efter detta datum. Ytterligare påminnelse kommer att skickas ut i årsskiftet.

CYKLAR I BARNVAGNSRUMMET
Cyklar ska ställas i föreningens cykelställ. Barnvagnsrum och andra gemensamma utrymmen är inte till för att användas som cykelparkering. 

KOLLA DIN BRANDVARNARE
Testa din brandvarnare regelbundet, byt batteri en gång/år eller när brandvarnaren piper. Kolla bäst-före-datum och byt den om det datumet har passerat. De brandvarnare som sattes in när fastigheten var klar för inflytt har gått ut och behöver bytas. Det är ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare att se till att din brandvarnare fungerar.