Föreningen kommer att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med start i september, vecka 36. Det är viktigt att utföraren får tillgång till ALLA lägenheter dagen det aviseras om för att föreningen ska få en godkänd OVK. Aviseringar med datum för kontrollen kommer att skickas ut under augusti månad, lämna ditt lås i serviceläge om du inte är hemma under den dagen.

Stamspolning kommer att påbörjas i oktober, aviseringar om dessa datum kommer att skickas ut i september. Samma sak gäller då – lämna låset i serviceläge dagen då spolning är planerad i din lägenhet, utföraren behöver gå igenom alla lägenheter innan husets totala stamspolning kan färdigställas. Om du inte öppnar upp din lägenhet för denna åtgärd i fastighetens lägenheter stannar hela processen upp och det medför extra kostnader för föreningen.

Det är din skyldighet som boende i fastigheten att se till att föreningen kan komma in och göra nödvändiga åtgärder i din lägenhet när det behövs, mer info om detta finns i föreningens stadgar §9 som du hittar på www.insteget.se

Garagestädningen som aviserades till tisdagen den 23 juni, kunde inte färdigställas då städmaskinen gick sönder under genomförandet och bara en liten del hanns med. En ny tid kommer att aviseras för städning av garaget. Även denna dag ska alla bilar, motorcyklar eller cyklar parkeras på annan plats utanför garaget. Har du några frågor om städningen kontakta info@nyttobostader.se