STÄDNING OCH LINJEMÅLNING AV UTOMHUSPARKERINGARNA
Nytt datum för färdisgställande av linjemålning är torsdag 17 september mellan klockan 09:00 – 15:00. Under dessa tider ber vi er som hyr parkeringsplats/er på området att lämna era platser tomma.

Städning och linjemålning av parkeringsytor utförs av Fastighetsskötsel AB på uppdrag av styrelsen för Brf Insteget. Föreningen och utföraren ansvarar inte för ev. färgstänk som uppkommit på grund av ej flyttat fordon.

LOKALERNA VID ENTRÉ 90
Föreningen färdigställer nu lokalerna i bottenplan vid entré 90. Arbetet förväntas vara klart under september. Tills dess kan ljud från bygget stundtals förekomma under dagtid.

OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL (OVK)
Boldrup Klimat AB kommer på uppdrag av föreningen att utföra OVK-besiktning (Obligatorisk Ventilationskontroll) samt rengöring och injustering av ventilationssystemet i fastigheten. Det är viktigt att utföraren får tillgång till ALLA lägenheter dagen det aviseras om för att föreningen ska få en godkänd OVK.

Arbetet kommer utföras i kök, badrum och ev. klädkammare men utföraren behöver även åtkomst till vardagsrum och sovrum för kontroll av uteluften. Plocka bort möbler och eventuellt andra föremål som står i vägen och kan hindra utföraren att nå samtliga utrymmen där ventilationsventilerna finns.

Arbetet kommer påbörjas v. 37 måndag 7 september 2020. Avisering om när du behöver ha din lägenhetsdörr i serviceläge om du inte är hemma kommer 4-7 dagar innan besök. Om du inte öppnar upp din lägenhet för denna åtgärd stannar hela processen upp och det medför extra kostnader för föreningen. OBSERVERA: Det är din skyldighet som boende i fastigheten att se till att föreningen kan komma in och göra nödvändiga åtgärder i din lägenhet när det behövs, mer info om detta finns i föreningens stadgar §9 som du hittar på www.insteget.se

Vid frågor kontakta:
Boldrup Klimat AB, Henrik Boldrup Tel: 070 756 77 80

STAMSPOLNING
Stamspolning kommer att påbörjas i oktober, aviseringar om dessa datum kommer att skickas ut i september. Samma sak gäller då – lämna låset i serviceläge dagen då spolning är planerad i din lägenhet, utföraren behöver gå igenom alla lägenheter innan husets totala stamspolning kan färdigställas. Om du inte öppnar upp din lägenhet för denna åtgärd i fastighetens lägenheter stannar hela processen upp och det medför extra kostnader för föreningen. OBSERVERA: Det är din skyldighet som boende i fastigheten att se till att föreningen kan komma in och göra nödvändiga åtgärder i din lägenhet när det behövs, mer info om detta finns i föreningens stadgar §9 som du hittar på www.insteget.se