INSTÄLLT – GLÖGG 3e DECEMBER
På grund av rådande omständigheter med Covid-19 så ställer vi in årets glöggmingel. Vi hoppas att vi har möjlighet att träffas under nästa år. Ta hand om er!

HÖJNING AV KOSTNADEN FÖR PARKERING UTOMHUS
1 januari 2021 höjs kostnaden för parkering till 525 kr/månad.

LOKALERNA VID ENTRÉ 90
Föreningen färdigställer nu lokalerna i bottenplan vid entré 90. Arbetet är så gott som klart men några sista justeringar kan komma att göras under november. Det kan medföra att ljud från bygget kan förekomma under dagtid.

STAMSPOLNING
Röranalys har, på uppdrag av föreningen, utfört stamspolning i huset under V.45 samt 46.
Det är fortfarande några lägenheter kvar att gå igenom, om åtgärd behövs eller stamspolning inte utförts i din lägenhet kommer du att bli kontaktad.
Vid frågor, maila Styrelsen på brfinsteget@gmail.com

OBSERVERA: Det är din skyldighet som boende i fastigheten att se till att föreningen kan komma in och göra nödvändiga åtgärder i din lägenhet när det behövs, mer info om detta finns i föreningens stadgar §9 på hemsidan.