Avier och autogiro

Du som är medlem i föreningen kan hitta dina avgiftsavier på HSB Portalen (www.hsbportalen.se) eller maila HSB Södertörn via info.sodertorn@hsb.se om du har tappat bort dem eller har frågor.

För att betala dina avgifter till föreningen via autogiro kontakta HSB Södertörn via info.sodertorn@hsb.se

Månadsavgiften

Avgiften ska täcka föreningens kostnader såsom drift, löpande underhåll av fastigheten, kapitalkostnader och amorteringar. Styrelsen bestämmer avgifterna och ska ta hänsyn till föreningens långsiktiga kostnadsutveckling. Avgiften fördelas enligt bostadsrätternas andelstal. Avgiften ska betalas månadsvis, i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

I månadsavgiften ingår värme, vatten och källarförråd. 

Årsredovisningar

Varje år sammanställer föreningen en årsredovisning för att visa föreningens ekonomiska ställning.