Nedan finner du information om vart du ska vända dig om du vill göra en felanmälan på något som hör till fastigheten eller din bostad. Det åligger var och en att anmäla ett fel som man upptäckt.

Föreningen har för närvarande avtal med bolaget Fastighetsskötsel AB rörande fastighetsskötsel. Fastighetsskötsel AB har en veckovis tillsyn av fastigheten. Då åtgärdas också de fel som är anmälda, såvida felet inte är av akut karaktär.

Är du osäker på något eller om du har du några frågor kring felanmälan är du välkommen att kontakta styrelsen på brfinsteget@gmail.com.

Fel i fastgiheten – Tvättstuga, port, dörr m.m.

Telefon: 08-13 36 10 (vardagar 08.00-12.00)
E-post: fel@fastighetsskotsel.se

När du har gjort din felanmälan gällande fel i de gemensamma utrymmena är det bra att sätta upp en lapp på anslagstavlan om att felanmälan är gjord som en information till dina grannar.

Felanmälan jour – Ärenden av akut karaktär

Telefon: 08-657 77 20 (dygnet runt)

OBS! Jourutryckning för icke akuta fel debiteras den som anmält felet. 

EXEMPEL PÅ AKUTA FEL

Avlopp: Vid utströmmande vatten. Stopp i avlopp med stigande vatten. Vattnet rinner inte ner i avlopp (trots att du rengjort det) och risk finns för vattenskada eller personskada.

El: Om elen försvinner i trapphuset. Skada på elledning. Risk finns för personskada.

Garageport: Om den inte går att öppna/stänga.

Glas: Krossad glasruta. Risk för personskada eller inbrott.

Hiss: Vid fel på hiss.

Skadegörelse: Skada på fast egendom som innebär risk för personskada eller inbrott.

Vatten: Vatten strömmar från t ex ledning/stopp/översvämning

Tvättstuga: Strömlös tvättstuga eller större fel på tvättutrustningen så att tvättstugeutrustningen inte går att använda.

EXEMPEL PÅ ICKE AKUT FEL

Vid icke akuta fel ska du göra en vanlig felanmälan till Fastighetsskötsel på fel@fastighetsskotsel.se med styrelsen i kopia brfinsteget@gmail.com

OBS! Jourutryckning för icke akuta fel debiteras den som anmält felet. Rådgör därför gärna med styrelsen när sådana här saker uppstår.

Avlopp: Vattnet rinner långsamt i avloppet men det är inte helt stopp.

El: Om elen försvinner i din lägenhet, kontrollera först säkringarna, samt att du betalat elräkningen.

Glas: Spricka i glasruta.

Skadegörelse: Klotter eller annan skada där det inte finns risk för inbrott, stöld eller personskada.

Vatten: Droppande kran.

Ventilation: Problemet åtgärdas under normal arbetstid.

Tvättstuga: Inlåst tvätt.

Fel i din lägenhet

Observera att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för fel på sin enskilda lägenhet. Det går bra att kontakta Fastighetsskötsel, men om felet inte täcks av föreningens ansvar debiteras bostadsrättsinnehavaren för arbetskostnaden.

Är du osäker på vad du respektive föreningen ansvarar för kan du få vägledning genom att titta på sidan Underhållsansvar.

Telefonnummer: 08-13 36 10 (vardagar 08.00-12.00)

E-post: fel@fastighetsskotsel.se

Vattenskada i din lägenhet

Om du råkar ut för vattenskada skall du alltid se till att få felet avhjälpt omedelbart. Du skall även kontakta ditt försäkringsbolag samt meddela styrelsen.

Fel på vattenförsörjningen

I vissa fall ligger fel på vattenförsörjningen utanför föreningens kontroll.

Om du inte har något vatten i din kran eller om trycket på vattnet är lågt rekommenderar vi att du även felanmäler detta till Stockholm Vatten.

Fel på elförsörjningen

I vissa fall ligger fel på elförsörjningen utanför föreningens kontroll. För att säkerställa att elförsörjningen är normal rekommenderas att även felanmäla till Fortum.

Fel på vitvaror

Kontakta respektive leverantör. Om varan funnits i lägenheten sedan den var ny finns troligtvis instruktioner i din beondepärm.

Fel på hiss

Kontakta KONE

Telefon: 020-72 20 20 (dygnet runt)

Fel på Internet

Internet via fiber levereras för närvarande av Ownit. Kontakta Ownits kundservice för fibertjänster för att få rätt hjälp.

Telefon: 08-525 07 300 (mån-fre 08.00-22.00, lör-sön 10.00-19.00)

Fel i garaget

Kontakta ALM Equity AB: info@almequity.se

För felanmälan på garageporten kontakta Fastighetsskötsel AB: fel@fastighetsskotsel.se.