Stadgar är bostadsrättsföreningens interna regler och är själva grunden för föreningens verksamhet. Skulle stadgarna strida mot lagen är det lagen som går in och gäller över stadgarna. Alla bostadsrättsföreningar måste ha stadgar och stadgarna är bindande för alla som har med föreningens verksamhet att göra.

Brf Instegets stadgar (PDF-dokument)