PARKERINGSPLATSER UTOMHUS

Brf Insteget äger och förfogar över 44 st parkeringsplatser utomhus (nr. 1- 44).  Dessa uthyres av föreningen till en kostnad av fn. 500 kr/mån.

För information om eventuellt lediga parkeringsplatser, kontakta HSB på info.sodertorn@hsb.se för mer information eller för att anmäla ert intresse.

Föreningen har ett parkeringsövervakningsavtal med APCOA PARKING Holding för parkeringsplatserna utomhus. Dit kan ni ringa ifall någon annan ställt sig på er förhyrda parkeringsplats eller om ni tappat ert tillstånd. Telefonnr: 0771-40 10 20, ange din adress och telefonnummer.

GARAGEPLATSER

Garaget ägs inte av föreningen och garageplatserna uthyres av Banhof 2 Holding AB till en kostnad av fn. 850 kr/mån inkl moms.

Om du är intresserad av en garageplats, eller att ställa dig i kö för en garageplats, skicka ett mail till info@nyttobostader.se 

SÄKERHET I GARAGET

För allas säkerhet är det upp till varje person som parkerar sin bil sin cykel eller går via garaget av annan anledning att alltid se till att dörrar och garageport går igen efter in och utpassering. På grund av brandrisk är det strängt förbjudet att förvara något annat än fordonet i garaget.