PARKERINGSPLATSER UTOMHUS

Brf Insteget äger och förfogar över 50 st parkeringsplatser utomhus (nr. 1- 50).  Dessa uthyres av föreningen till en kostnad av 525 kr/månad.

Man får hyra en parkeringsplats per lägenhet, detta då det är kö till parkeringsplatserna och styrelsen vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att hyra en parkeringsplats.

För information om eventuellt lediga parkeringsplatser, kontakta HSB på info.sodertorn@hsb.se för mer information eller för att anmäla ert intresse.

Föreningen har ett parkeringsövervakningsavtal med APCOA PARKING Holding för parkeringsplatserna utomhus. Dit kan ni ringa ifall någon annan ställt sig på er förhyrda parkeringsplats eller om ni tappat ert tillstånd. Telefonnr: 0771-40 10 20, ange din adress och telefonnummer.

GARAGEPLATSER

Garaget ägs inte av föreningen och garageplatserna uthyres av Banhof 2 Holding AB till en kostnad av fn. 850 kr/mån inkl moms.

Om du är intresserad av en garageplats, eller att ställa dig i kö för en garageplats, skicka ett mail till lena.heitmann@almequity.se 

SÄKERHET I GARAGET

För allas säkerhet är det upp till varje person som parkerar sin bil sin cykel eller går via garaget av annan anledning att alltid se till att dörrar och garageport går igen efter in och utpassering. På grund av brandrisk är det strängt förbjudet att förvara något annat än fordonet i garaget.