Grundregeln är: RÄDDA-VARNA-LARMA-SLÄCK! Larmnummer: 112

Varje bostad ska ha minst en fungerande brandvarnare, vänligen håll koll på bäst-före datumet på din brandvarnare. Föreningen rekommenderar att du har en brandfilt och en brandsläckare hemma. För bostäder rekommenderas Räddningsverkets pulversläckare på minst 6 kg.  

Husets utrymningsvägar är trapphusen och balkongerna (som nås av räddningstjänsten med hjälp av stegutrustning). Brf Insteget består av olika brandceller, varje lägenhet är en brandcell, även trapphusen, garaget och barnvagnsrummen. Dessa brandceller ska hålla i 60 minuter innan elden kan sprida sig vidare. Extremt viktigt att dörrarna hålls stängda!

Husets korridorer och trapphus ska hållas fria från föremål då dessa utgör en brandrisk samt riskerar att framkomligheten blir dålig och i värst fall förhindrar utrymningen och utryckningen.

Föreningen arbetar aktivt för att ha ett bra brandskydd.