Grundregeln är: RÄDDA-VARNA-LARMA-SLÄCK! Larmnummer: 112

BRANDVARNARE
Varje bostad skall ha minst en fungerande brandvarnare. Som boende ansvarar du själv för att din brandvarnare är fungerande. Testa din varnare minst en gång per år.
En rekommendation är att byta brandvarnaren minst vart 10e år, och batteri en gång per år.
Föreningen rekommenderar också att du har en brandfilt och en brandsläckare hemma. För bostäder rekommenderas Räddningsverkets pulversläckare på minst 6 kg.

UTRYMNING OCH BRANDVÄGAR
Husets utrymningsvägar är trapphusen och balkongerna (som nås av räddningstjänsten med hjälp av stegutrustning). Brf Insteget består av olika brandceller, varje lägenhet är en brandcell, även trapphusen, garaget och barnvagnsrummen. Dessa brandceller ska hålla i 60 minuter innan elden kan sprida sig vidare. Det är extremt viktigt att dörrarna hålls stängda!

Det är förbjudet att ställa föremål i korridorer, entréer och trapphus. Det försvårar framkomligheten och utgör en brandrisk. Det kan i värsta fall bli en fara vid en eventuell utrymning.

Föreningen arbetar aktivt för att ha ett bra brandskydd. Här hittar du föreningens Brandskyddspolicy.

Informationsblad – Skydda dig mot brand hemma

Informationsblad – Skydda dig och dina grannar mot brand