Medlemskapet i Brf Insteget ger dig rätt att nyttja en lägenhet i föreningen – bostadsrätt. Med medlemskapet och bostadsrätten följer ett underhållsansvar. Detta ansvar framgår av 32 § i föreningens stadgar.

I syfte att förtydliga innebörden av reglerna i föreningens stadgar och vem som ansvarar för vad, har styrelsen sammanställt nedanstående dokument.

Underhållsansvar (.pdf)