Annonsering och regler för visningar

Annonsering är endast tillåten på föreningens anslagstavlor, inga lappar från klistras på fönster, dörrar eller dylikt.

När visning pågår får entrédörrar inte stå öppna obevakade, utan mäklare får antingen medtaga en assistent för att släppa in spekulanter eller släppa in själva. Föreningen kommer att fakturera de mäklarfirmor som inte följer dessa regler för bortforsling, rengöring och/eller utryckningar för störningsjouren om obehöriga tagit sig in i huset i samband med visning.

Medlemsansökan

Medlemsansökan görs via HSB Portalen (www.hsbportalen.se). För att få tillgång till tjänsten krävs ett avtal mellan HSB Södertörn och er mäklarfirma. För mer information om detta kontakta info.sodertorn@hsb.se.

I HSB Portalen fyller du som mäklare enkelt i uppgifter om bostadsrättsförening, säljare, lägenhet och laddar direkt upp förmedlingsuppdraget. Alla uppgifter som behövs för att registrera en överlåtelse finns färdigt i HSB Portalen.

Styrelsen ser att det finns en överlåtelse att godkänna och de kan hantera överlåtelsen och godkänna medlemskapet direkt via HSB Portalen. Både du som mäklare och styrelsen kan hela tiden följa överlåtelsen via HSB Portalen.

Föreningen godkänner endast privatpersoner som köpare.

I HSB Portalen finns föreningens senaste årsredovisning, stadgar och energideklaration. Där kan du även se information om månadsavgifter, saldouppgifter, lägenhetsyta och pantnoteringar specifikt för den lägenhet överlåtelsen gäller.

Pantförskrivningsavgift

Pantsättningsavgiften är 1 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan för underrättelse om pantsättning. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.

Adress pantförskrivning:
Brf Insteget
C/O HSB Södertörn
Box 1084
141 22 Huddinge

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgiften är 2,5 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap. Överlåtelseavgiften betalas av köparen.

Svar på vanliga frågor från mäklare

Eventuella avgiftsförändringar förmedlas till medlemmar, inte till extern part.

Planerade underhåll/renoveringar framgår i årsredovisningen.

Föreningen tillåter delat ägande. Minsta andel är 10 procent.

I månadsavgiften ingår vatten, värme och ett förråd till lägenheten. Inga obligatoriska tillägg tillkommer utöver månadsavgiften.

Föreningen har ingen övernattningslägenhet eller lokal för uthyrning till medlemmar.