Årsredovisning 2018 (PDF-dokument)

Årsredovisning 2017 (PDF-dokument)

Årsredovisning 2016 (PDF-dokument)

Årsredovisning 2015 (PDF-dokument)

Årsredovisning 2014 (PDF-dokument)

Stadgar (PDF-dokument)

Byggår

2012

Gemensamma utrymmen

Tvättstuga, barnvagnsrum, innergård.

Annonsering, regler för visningar m.m.

Annonsering är endast tillåten på föreningens anslagstavlor, inga lappar från klistras på fönster, dörrar eller dylikt. Vidare får endast ”till salu” skyltar ställas fram under den tid som själva visningen pågår på föreningens egendom, dvs inte dagar innan. När visning pågår får entrédörrar inte ställas upp, utan mäklare får antingen medtaga en assistent för att släppa in spekulanter eller släppa in själva. Entrédörrar får inte stå öppna obevakade. Föreningen kommer att fakturera de mäklarfirmor som ej följer dessa regler för bortforsling, rengöring och / eller utryckningar för störningsjouren om obehöriga tagit sig in i huset i samband med visning.

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgiften är 2,5 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap. Överlåtelseavgiften betalas av köparen.

Pantförskrivningsavgift

Pantsättningsavgiften är 1 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan för underrättelse om pantsättning. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.

I månadsavgiften ingår värme, vatten och källarförråd.

Parkeringsavgift

  • 39 garageplatser – 850 kr/mån inkl. moms
  • 44 parkeringsplatser utomhus – 500 kr/mån inkl. moms

Medlemsansökan

Medlemsansökan görs via HSB Portalen (www.hsbportalen.se). För att få tillgång till tjänsten krävs ett avtal mellan HSB Södertörn och er mäklarfirma. För mer information om detta kontakta info.sodertorn@hsb.se.

I HSB Portalen fyller du som mäklare enkelt i uppgifter om bostadsrättsförening, säljare, lägenhet och laddar direkt upp förmedlingsuppdraget. Alla uppgifter som behövs för att registrera en överlåtelse finns färdigt i HSB Portalen.

Styrelsen ser att det finns en överlåtelse att godkänna och de kan hantera överlåtelsen och godkänna medlemskapet direkt via HSB Portalen. Både du som mäklare och styrelsen kan hela tiden följa överlåtelsen via HSB Portalen.

I HSB Portalen finns föreningens senaste årsredovisning, stadgar och energideklaration. Där kan du även se information om månadsavgifter, saldouppgifter, lägenhetsyta och pantnoteringar specifikt för den lägenhet överlåtelsen gäller.

Adress pantförskrivning

Brf Insteget
C/O HSB Södertörn
Box 1084
141 22 Huddinge