Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Nuvarande styrelse är vald vid den ordinarie årsstämman 2022-05-30.

Sofie Andersson (ordförande)
Matilda Byström (ledamot)
Nils Lindström (ledamot)
Per Hansson (ledamot)
Lilian Lawson (ledamot)
Farzaneh Ghaderi (ledamot)

För att kontakta styrelsen skicka ett mail till brfinsteget@gmail.com eller lägg ditt meddelande i den vita brevlådan i port 90 eller 92.