Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Nuvarande styrelse är vald vid den ordinarie årsstämman 2020-05-25.

Emma Karlsson (ordförande)
Narina Bengtsson (ledamot)
Louise Gadstam (ledamot)

Sara Åkerman (suppleant)
Aron Cham-Turén (suppleant)

För att kontakta styrelsen skicka ett mail till brfinsteget@gmail.com eller lägg ditt meddelande i den vita brevlådan i port 90 eller 92.