Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Nuvarande styrelse är vald vid den ordinarie årsstämman 2021-06-08.

Emma Karlsson (ordförande)
Narina Bengtsson (ledamot)
Louise Gadstam (ledamot)
Sara Åkerman (ledamot)
Linnéa Benktson (suppleant)

För att kontakta styrelsen skicka ett mail till brfinsteget@gmail.com eller lägg ditt meddelande i den vita brevlådan i port 90 eller 92.