Här hittar du skötselråd och information för hur du går tillväga för att rengöra bland annat vattenlåset i badrummet och fläkten i köket.

Rengöring av vattenlås och golvbrunn
I lägenheten finns tre vattenlås, ett i köket och två i badrummet. Dessa ska rengöras med jämna mellanrum för att minska risken för lukt samt stopp. Detta gäller även golvbrunnen i duschen.

För att rengöra vattenlåsen
1. placera en hink under röret och skruva bort den nedre delen på vattenlåset och var beredd på att  det kommer att rinna vatten. Tippa ur så mycket som möjligt av smutsen och vattnet i hinken och lägg kåpan åt sidan.

2. lossa därefter den övre ringen och sidoringen. När samtliga ringar är lossade och kåpan är borta är det dags för lite lirkande. Ta ett stadigt tag om vattenlåset och böj den försiktigt nedåt tills den släpper från det övre röret. Drag sedan ut vattenlåset från sidoröret.

 3. rengör vattenlåset och kåpan och skölj noga med varmt vatten. Smuts som stannar kvar i trånga skrymslen tar du enkelt bort med exempelvis en skruvmejsel eller något annat smalt. När vattenlåset är rent skakar du ur vattnet och sätter tillbaka det i rören och avloppsjobbet är klart!

Vid varje avloppsmynning i golvet finns en tätning, vänligen se till att denna är nedtryckt så att ingen lukt kommer upp från avloppet.

För att rengöra golvbrunn
1. börja med att ta bort silen. Lyft upp vattenlåset som liknar en liten hink och avlägsna tvålrester och hår från in- och utsida.

2. smörj på lite såpa eller diskmedel när du sätter tillbaka vattenlåset och se till att gummipackningen sluter tätt (annars kan lukt tränga upp från avloppsröret).

3. avsluta med att fylla vattenlåset med nytt vatten. Sätt därefter tillbaka silen.

Tänk på att den lilla gummilisten ska sluta tätt när du sätter tillbaka vattenlåset. Enklast är att smörja gummilisten med lite såpa eller diskmedel för att lättare kunna trycka fast den. En modern lägenhet är så välisolerad att det kan uppstå undertryck när man stänger ytterdörren och då kan vattenlåset hoppa loss. Om du har varit borta en längre tid kan vattenlåset torka ut. Det gäller särskilt under sommaren när det är varmt. Då spolar du bara vatten i golvbrunnen så fylls vattenlåset på igen.

Dela balkongdörren vid fönsterputsning
För putsning av balkongdörr, peta upp samtliga tre kopplingsbeslag och ta isär bågarna. Bågarna går nu att dela för putsning.
OBS! Öppna aldrig den kopplade ytterbågen mer än max 45 grader-

När dörren ska sättas ihop igen, håll ihop inner- och ytterbåge så att bågarna ligger helt emot varandra innan kopplingsbeslagen fälls ner. (Se bilder nedan). Om kopplingsbeslagen är nedfällda när man sätter ihop bågarna och man försöker tvinga ihop bågarna utan att lyfta beslagen så går de sönder.

Frånluftsdonet i badrummet
Frånluftsdonet i badrummet ska rengöras utvändigt från damm och smuts med hjälp av till exempel en mikrofiber-trasa eller dammsugare. Ventilationsdonet får ej skruvas ut. Rengöring ska ske regelbundet för att upprätthålla en god ventilation.

Spisfläkten
Håll köksfläkten ren för bättre ventilation i din lägenhet. Fettfiltret tas ut genom att du drar bakåt och trycker nedåt i de bägge filtergreppen.

Spisfläktens filter ska rengöras i varmt vatten med fettlösande medel t.ex. diskmedel. Filtret tål att rengöras i diskmaskin. Hur ofta filtret behöver rengöras beror på hur ofta spisfläkten används.

När filtret tas bort för rengöring ska spisfläkten samtidigt rengöras inuti. Speciellt viktigt är att rengöra spjällmekanismen med exempelvis fettlösande diskmedel.

Balkongen
Trätrallen behöver normalt rengöras och oljas minst en gång per åt, utsatta ytor kan behöva ett par behandlingar per år. Använd helst en träolja med en låg andel lösningsmedel, följ instruktionerna från leverantören för bästa resultat.

Rengöring under trätrallen
Balkongtrallen är uppdelad i två stycken halvor. Normalt brukar det räcka med att du lyfter den yttre delen och rensar balkongramen ifrån eventuellt skräp som kan hindra regnvatten från att rinna ut. Rensas vid behov.
OBSERVERA! Det är förbjudet att beträda plåtkassetterna under trallen.