Lägenhetsinformation

Du hittar utdrag ur lägenhetsförteckningen på HSB Portalen alternativt kan du kontakta HSB Södertörn och be dem om hjälp.

Din lägenhet har två olika lägenhetsnummer. Ett som finns registrerat hos Skatteverket som finns ovanför din ytterdörr och ett som står på kontraktet och hos HSB som du hittar på Mina sidor på HSB Portalen.

För ifyllnad av pantförskrivning postas den till HSB Södertörn, Box 1084, 141 22 HUDDINGE.

Du behöver teckna både en hemförsäkring och en tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Du som bostadsrättsinnehavare får fritt välja el-avtal. Elnätet levereras dock av Ellevio.

Bredband & TV

Föreningen har avtal med Ownit. Kontakta Ownits kundservice, tel: 08-525 07 300 eller besök deras hemsida för mer information, www.ownit.se.

Porttelefon, nycklar och taggar

För att få ditt namn postfack och utanför din dörr samt för att lägga till mobiltelefonnummer i porttelefonen, skicka ett mail till Fastighetsskötsel (fel@fastighetsskotsel.se) och ange ditt för- och efternamn, portuppgång, lägenhetsnummer och mobiltelefonnummer.

Om du har tappat en nyckel och vill beställa en ny och/eller vill byta låscylinder skicka ett mail till info@storstadenslas.se med styrelsen i kopia brfinsteget@gmail.com Bostadsrättsägare har rätt till tre nycklar och står för kostnaden. För nya nycklar krävs godkännande av styrelsen. Föreningen använder sig av Storstadens Lås Ett lås från dem säkerställer att ditt lås är kompatibelt med resten av bostadsföreningens. 

Om du har tappat en nyckeltagg skicka ett mail till Fastighetsskötsel fel@fastighetsskotsel.se och sätt styrelsen i kopia brfinsteget@gmail.com Ange ditt för- och efternamn, portuppgång, lägenhetsnummer och telefonnummer samt siffrorna på de taggarna som du har kvar. Fastighetsskötsel kommer att spärra den borttappade nyckeltaggen. Vi tillåter max tre aktiva nyckeltaggar per lägenhet.

Önskar du använda dörrautomatiken som finns på dörrar till entréerna, barnvagnsrummen och garaget skicka ett mail till Fastighetsskötsel fel@fastighetsskotsel.se och sätt styrelsen i kopia brfinsteget@gmail.com

Störningar

Vid störningar ring Störningsjouren på 08-657 77 22. Felaktiga utryckningar kommer att debiteras den som ringde. Försök därför gärna att prata med din granne först.

Tvättstuga

Du bokar tid i tvättstugan via portalen som finns bredvid anslagstavlorna i port 90 och 92. Vid bokad tid får man tillgång till tvättstugan via taggen. Man kan max ha två inbokade tider. Tvättiden är 2 timmar + 30 min extra för tork, därefter kommer man inte in i tvättstugan