Lägenhetsinformation

Du hittar utdrag ur lägenhetsförteckningen på HSB Portalen alternativt kan du kontakta HSB Södertörn och be dem om hjälp.

Din lägenhet har två olika lägenhetsnummer. Ett som finns registrerat hos Skatteverket som finns ovanför din ytterdörr och ett som står på kontraktet och hos HSB som du hittar på Mina sidor på HSB Portalen.

För ifyllnad av pantförskrivning postas den till HSB Södertörn, Box 1084, 141 22 HUDDINGE.

Du behöver teckna både en hemförsäkring och en tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Du som bostadsrättsinnehavare får fritt välja el-avtal. Elnätet levereras dock av Ellevio.

Bredband & TV

Föreningen har avtal med Ownit. Kontakta Ownits kundservice, tel: 08-525 07 300 eller besök deras hemsida för mer information, www.ownit.se.

Porttelefon, nycklar och taggar

För att få ditt namn postfack och utanför din dörr samt för att lägga till mobiltelefonnummer i porttelefonen, skicka ett mail till Fastighetsskötsel (fel@fastighetsskotsel.se) med styrelsen på kopia (brfinsteget@gmail.com) och ange ditt för- och efternamn, portuppgång, lägenhetsnummer och mobiltelefonnummer.
Notera att det bara går att ha ett telefonnummer per lägenhet i porttelefonen.

För att öppna dörren när det ringer på telefonen så svarar du och slår ”5”, då låses dörren upp automatiskt.

För snabbringning på porttelefonen kan din gäst slå # och lägenhetsnummer och kopplas då direkt till din telefon.

Om du har tappat en nyckel och vill beställa en ny och/eller vill byta låscylinder skicka ett mail till info@storstadenslas.se med styrelsen i kopia brfinsteget@gmail.com Bostadsrättsägare har rätt till tre nycklar och står för kostnaden. För nya nycklar krävs godkännande av styrelsen. Föreningen använder sig av Storstadens Lås Ett lås från dem säkerställer att ditt lås är kompatibelt med resten av bostadsföreningens. 

Om du har tappat en nyckeltagg skicka ett mail till Fastighetsskötsel fel@fastighetsskotsel.se och sätt styrelsen i kopia brfinsteget@gmail.com Ange ditt för- och efternamn, portuppgång, lägenhetsnummer och telefonnummer samt siffrorna på de taggarna som du har kvar. Fastighetsskötsel kommer att spärra den borttappade nyckeltaggen. Vi tillåter max tre aktiva nyckeltaggar per lägenhet.

Önskar du använda dörrautomatiken som finns på dörrar till entréerna, barnvagnsrummen och garaget skicka ett mail till Fastighetsskötsel fel@fastighetsskotsel.se och sätt styrelsen i kopia brfinsteget@gmail.com

Observera att det endast är bostadsrättsägaren som får ändra uppgifter, beställa taggar/nycklar och byta lås. Om du hyr i andra hand så be bostadsrättsägaren kontakta ovan kontakter med de nya uppgifterna.

Ställa dörr i serviceläge

För att sätta din dörr i serviceläge så vrider du låset till ”klockan 10” och drar ut nyckeln, istället för till ”klockan 12” som normalt sett. Serviceläget ger fastighetsskötare/hantverkare möjlighet att öppna låset med fastighetens servicenyckel. I normalläget ”klockan 12” öppnar endast lägenhetsnyckeln.

OBS! Om du lämnar lägenheten under tiden fastighetsskötaren/hantverkaren är på plats i ditt hem måste du ställa dörren i serviceläge när du går. Annars kan dörren inte låsas med servicenyckel!

Störningar

Om en granne allvarligt stör bör du först ta kontakt med denne själv. Om ingen förbättring sker ring Störningsjouren på 08-657 77 22 som föreningen har avtal med. Felaktiga utryckningar debiteras den som ringde, börja därför med att prata med din granne.

För att föreningen skall kunna gå vidare med en eventuell rättelseanmodan om störningar behövs dokumentation från Störningsjouren. Om rättelse inte vidtas av den anmälda, kan det leda till att bostadsrätten förverkas och bostadsrättsägaren blir uppsagd. Allt detta står i bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Tvättstuga

Du bokar tid i tvättstugan via portalen som finns bredvid anslagstavlorna i port 90 och 92. Vid bokad tid får man tillgång till tvättstugan via taggen. Man kan max ha två inbokade tider. Tvättiden är 2 timmar + 30 min extra för tork, därefter kommer man inte in i tvättstugan