Föreningen har ett miljörum där du kan slänga följande sopor:

  • Färgat- och ofärgat glas
  • Returpapper
  • Kartong/wellpapp
  • El-avfall
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Batterier
  • Ljuskällor
  • Mindre grovsopor (ej soffa, bord, bokhylla, säng till exempel)

Miljörummet ligger i samma byggnad som vi slänger våra hushållssopor i, med ingång från den sida närmst vårt hus. Du kommer in med samma bricka som du öppnar entrédörrarna med.

Det är inte tillåtet att slänga kemikalier och farligt avfall i miljörummet. Information om vart du kan lämna kemikalier hittar du på www.stockholmvattenochavfall.se

För större grovsopor kan du lämna dem på någon av de närmsta återvinningsstationerna i Östberga eller Sätra. Adress nedan:

Östberga återvinningsstation, Bussens väg 2, 122 41 Enskede

Sätra återvinningsstation, Strömsätravägen 8, 127 35 Skärholmen