Du får hyra ut din lägenhet i andrahand men observera att det krävs ett godkännande av styrelsen i enlighet med föreningens stadgar. Andrahandsuthyrning utan tillstånd är ett brott mot föreningens stadgar och kan leda till att nyttjanderätten för lägenheten förverkas. Föreningen godkänner inte uthyrning via Airbnb eller liknande tjänster.

Så här ansöker du

För att ansöka om att hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du fylla i nedanstående ansökningsblankett. Lägg sedan ansökan i någon av styrelsens brevlåda i entrén i port 90 eller 92. Godkänd uthyrningstid är max två år per ansökan. Handläggningstiden är ca 30 dagar. Föreningen sköter kontakten med HSB.

OBSERVERA: Vid byte av hyresgäst under godkänd uthyrningsperiod krävs att en ny ansökan för andrahandsuthyrning lämnas in med information om den nya hyresgästen.

Blankett för andrahandsuthyrning (.pdf)

Avgift i samband med andrahandsuthyrning

Föreningen tar ut en månadsavgift för andrahandsuthyrning i enlighet med stadgarna. Månadsavgiften för andrahandsuthyrning läggs till på avgiftsavin för föreningsavgiften under den perioden du hyr ut i andra hand.