Regler

Regler gällande andrahandsuthyrning finns i föreningens stadgar.

Så här ansöker du

För att ansöka om att hyra ut din bostad i andra hand behöver du fylla i nedanstående ansökningsblankett. Lägg sedan ansökan i styrelsens brevlåda i entrén i port 90 eller 92.

Godkänd uthyrningstid är max två år. Handläggningstiden är ca 30 dagar.

OBS! Lägenhetsnumret som ska anges på blanketten är bostadsrättsföreningens lägenhetnummer, alltså inte det som Skatteverket har registretat och som står på din dörr.

Blankett för andrahandsuthyrning (.pdf)

Avgift i samband med andrahandsuthyrning

Den 1 juli 2014 trädde ändringar i bostadsrättslagen i kraft gällande nya regler för andrahandsupplåtelser av bostadsrättslägenheter.

Förändringen innebär i korthet att det blir generösare regler för en bostadsrättshavare som vill hyra ut sin lägenhet i andrahand samt att bostadsrättsföreningen får en möjlighet att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelsen. För att bostadsrättsföreningen ska få ta ut avgiften krävs dock att det anges i föreningens stadgar. Det är alltså nödvändigt med en stadgeändring om föreningen önskar ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse.

Brf Insteget har under ett ordinarie och ett extra årsmöte beslutat att ändra sina stadgar i enlighet med lagändringen. Brf Insteget kommer med stöd av föreningens stadgar (fr.o.m. 2014-10-01) ta ut en månadsavgift för varje påbörjad månad som andrahandsuthyrning pågår. Avgiften för dig som hyr ut i andra hand är 10 % av gällande prisbasbelopp per helår. Avgiften utgår för varje påbörjad månad av andrahandsuthyrningen. Månadsavgiften för andrahandsuthyrning kommer att läggas till på månadsavin för föreningsavgiften under den period du ansökt om att hyra ut i andra hand.

Exempel: Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kr. Den maximala avgiften för andrahandsuthyrning är 4 480 kr under år 2017, det innebär en avgift om 373 kr per månad. (uppdaterat

Observera att du fortfarande måste ansöka hos styrelsen om att hyra ut din lägenhet i enlighet med föreningens stadgar. Andrahandsuthyrning utan tillstånd är ett brott mot föreningens stadgar och kan leda till att nyttjanderätten för lägenheten förverkas.