VAD BETYDER DET ATT BO I EN BOSTADRÄTT?

Som bostadsrättsinnehavare äger du inte din lägenhet utan en andel i föreningen och har rätt att utnyttja och använda lägenheten. Rätten att bo i lägenheten (nyttjanderätten) kvarstår så länge du är medlem i föreningen och gäller på obegränsad tid, under förutsättning att du följer bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler.

Lägenheten ägs av bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsinnehavarna äger i sin tur en del av föreningen. Du som har en bostadsrätt äger alltså en andel i bostadsrättsföreningen tillsammans med dina grannar.

Du har rätten att sälja, eller överlåta som det egentligen heter, din bostadsrätt när du vill.

DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som du och dina grannar gemensamt disponerar.

När du använder lägenheten ska du se till att bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig.

I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. Ta del av stadgarna innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

STORA DELAR AV BOSTADRÄTTEN ÄR DITT ANSVAR

Med nyttjanderätten följer både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten.

Som bostadsrättsinnehavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten som kan bli dyra att ersätta vid skada. Se till att din hemförsäkring respektive tilläggsförsäkring täcker in skada som du måste svara för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Nästan allt i en bostadsrätt är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Allt som finns och syns inne inuti bostaden är ditt ansvar, medan det mesta utanför är föreningens ansvar. Om något inuti bostadsrätten går sönder är det ditt ansvar. Detta till skillnad från hyresrätter där en hyresvärd kommer för att hjälpa. Se därför till att inget är på väg att gå sönder, eller redan har gjort det, i och med att du köper en bostadsrätt i befintligt skick.

Bostadsrättsföreningens stadgar och bostadsrättslagen fastställer gränsen för vad du som bostadsrättshavare ska bekosta och underhålla i lägenheten samt vad bostadsrättsföreningen ska svara för. Mer information om detta finns i föreningens stadgar samt listan på underhållsansvar som du hittar här på hemsidan.

BOSTADRÄTTSFÖRENINGEN HAR EN STOR ROLL

För att få bo i en bostadsrätt måste du betala en månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Detta för att täcka kostnader för driften av huset. Föreningen beslutar tillsammans om kostnader. Vad som innefattar kostnader kan exempelvis vara snöröjning eller reparationer av fastigheten. Vid större förändringar av fastigheterna är det föreningen som tar beslutet om att eventuellt höja månadsavgiften för att finansiera kostnaderna.

ANDRAHANDSUTHYRNING KRÄVER GODKÄNNANDE AV STYRELSEN

Om du lämnar över nyttjanderätten av din bostadsrätt under en viss period sker en andrahandsuthyrning av bostadsrätt. Detta kan du göra om du tillfälligt vill flytta ut, men inte sälja bostadsrätten. Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andrahand måste du få ett godkännande av bostadsrättsföreningen.

FÖRENINGSSTÄMMA

På föreningsstämman, eller årsmötet, har du som medlem rätt att delta och göra din röst hörd. Här informerar styrelsen om året som gått och om underhålls- eller/och framtidsplaner. Dessutom presenteras resultat- och balansräkningen. Det är också ett tillfälle för dig som medlem att ställa frågor som rör föreningen. På stämman utses föreningens styrelse som ska sköta den löpande förvaltningen och en revisor. Att vara med på stämman är ett viktigt tillfälle för dig som medlem att få bra koll på saker som rör ditt boende och boendeekonomi.