Brf Insteget äger och förfogar över 44 st uteparkeringsplatser (nr. 1- 44)  det finns också möjlighet att hyra garageplats.

Mellan föreningen och APCOA PARKING Holding (tidigare EuroPark) är tecknat ett parkeringsövervaknings avtal för parkeringsplatserna utomhus. Dit kan ni ringa ifall någon annan ställt sig på er förhyrda parkeringsplats.

APCOA PARKING Holding: 0771-40 10 20, ange din adress och telefonnummer.

Kostnad och kösystem

Parkeringsplatserna utomhus uthyres av föreningen till en kostnad av fn. 500 kr/mån.

  • För information om eventuellt lediga parkeringsplatser, kontakta HSB på info.sodertorn@hsb.se för mer information eller för att anmäla ert intresse.

Garageplatserna uthyres av Banhof 2 Holding AB till en kostnad av fn. 850 kr/mån inkl moms.

  • Om du är intresserad av en garageplats, eller att ställa dig i kö för en garageplats, skicka ett mail till info@almequity.se.

Säkerhet

För allas säkerhet är det upp till varje hyresgäst att alltid se till att dörrar och port går igen efter in och utpassering. På grund av brandrisk är det strängt förbjudet att förvara något annat än fordonet i garaget.